نام حجم دارنده تغییر دانلود
01. Murat Boz - Janti.mp3 7.91 MB behnamyk 2016-4-8 17:8 2776
02. Murat Boz - Uzum.mp3 7.93 MB behnamyk 2016-4-8 17:10 1686
03. Murat Boz - Elveda Deme.mp3 9.49 MB behnamyk 2016-4-8 17:11 1257
04. Murat Boz - Direniyorsun.mp3 7.82 MB behnamyk 2016-4-8 17:13 822
05. Murat Boz - Gun Agardi.mp3 10.81 MB behnamyk 2016-4-8 17:14 708
06. Murat Boz - Temelli.mp3 9.02 MB behnamyk 2016-4-8 17:16 672
07. Murat Boz - Bir Dunya.mp3 7.43 MB behnamyk 2016-4-8 17:17 716
08. Murat Boz - Siyah Gun.mp3 8.15 MB behnamyk 2016-4-8 17:18 559
09. Murat Boz - Adini Bilen Yazsin.mp3 8.69 MB behnamyk 2016-4-8 17:20 580
10. Murat Boz - Yuzum Yok.mp3 10.46 MB behnamyk 2016-4-8 17:22 590
11. Murat Boz - Can Havli.mp3 7.66 MB behnamyk 2016-4-8 17:23 529
12. Murat Boz - Yana Done.mp3 7.99 MB behnamyk 2016-4-8 17:24 850

Murat Boz - Janti