نام حجم دارنده تغییر دانلود
بارکد ۲ بعدی.ppt 5.32 MB mehr2014 2018-6-4 18:30 6
تفاوت محصول با خدمت.pptx 68.24 KB mehr2014 2018-4-15 9:32 11
خدمات_ارزش_افزوده_شبکه_های_بی_سیم.pptx 4.03 MB mehr2014 2019-1-4 15:42 1
خدمات ارزش افزوده فناوری اطلاعات 1.pptx 138.89 KB mehr2014 2018-5-8 15:49 8
خدمات ارزش افزوده فناوری اطلاعات 2 -.pptx 117.86 KB mehr2014 2018-5-8 15:49 7
خدمات ارزش افزوده وب.pptx 7.11 MB mehr2014 2018-6-4 16:4 7
نسل شبکه های تلفن همراه ( 2G , 3G , 4G , 5G ) (deject.ir).pdf 1.29 MB mehr2014 2018-5-8 15:49 7
نمونه_سوالات_خدمات_ارزش_افزوده_97.docx 89.51 KB mehr2014 2019-1-5 11:39 14

جزوه درس خدمات ارزش افزوده