نام حجم دارنده تغییر دانلود
تفاوت محصول با خدمت.pptx 68.24 KB mehr2014 2018-4-15 9:32 6
خدمات ارزش افزوده فناوری اطلاعات 1.pptx 138.89 KB mehr2014 2018-5-8 15:49 4
خدمات ارزش افزوده فناوری اطلاعات 2 -.pptx 117.86 KB mehr2014 2018-5-8 15:49 4
نسل شبکه های تلفن همراه ( 2G , 3G , 4G , 5G ) (deject.ir).pdf 1.29 MB mehr2014 2018-5-8 15:49 4

جزوه درس خدمات ارزش افزوده