نام حجم دارنده تغییر دانلود
اسلاید مدیریت فناوری اطلاعات.pptx 0.96 MB mehr2014 2018-4-15 9:27 12
اصول و مبانی مدیریت.pptx 908.76 KB mehr2014 2018-4-15 9:29 7
اهداف استراتژیک .ppt 135.29 KB mehr2014 2018-4-15 9:29 5
سازماندهی و ساختار سازماني.ppt 519.00 KB mehr2014 2018-4-15 9:28 5
سیستمهای اطلاعات مدیریت.pptx 1.92 MB mehr2014 2018-4-15 9:30 4
سوالات مدیریت خرداد 97.docx 55.91 KB mehr2014 2018-6-9 10:10 4
مبانی فناوری اطلاعات .ppt 2.60 MB mehr2014 2018-4-15 9:30 6
مدیریت ارتباط با مشتری.ppt 501.70 KB mehr2014 2018-6-4 17:47 1
مدیریت تحول.pptx 82.52 KB mehr2014 2018-4-15 9:29 5
مدیریت دانش.ppt 1.25 MB mehr2014 2018-6-4 17:47 2
مدیریت فرایند محور.pptx 295.35 KB mehr2014 2018-6-4 17:47 1
مدل کسب و کار .ppt 331.28 KB mehr2014 2018-4-15 9:28 6

جزوه درس مدیریت فناوری اطلاعات