نام حجم دارنده تغییر دانلود
اسلاید های خدمات نوین بانکداری در جهان.ppt 3.17 MB mehr2014 2017-11-9 22:4 15
اعتبارسنجی.pptx 53.71 KB mehr2014 2017-11-29 12:50 5
الگوهای مختلف اجرای بانکداری اسلامی.pdf 207.57 KB mehr2014 2017-12-18 10:10 3
اینترنت اشیاء.pptx 95.18 KB mehr2014 2017-12-3 12:30 8
بانکداری باز.pptx 67.59 KB mehr2014 2017-12-18 10:11 2
بانک دیجیتال (Digital Bank).pptx 168.43 KB mehr2014 2017-12-18 10:9 5
ریسک در حوزه بانکی.ppt 4.11 MB mehr2014 2017-12-3 12:34 4
فین‌تک.pptx 620.80 KB mehr2014 2017-11-9 22:7 10
نمونه سوالات آشنایی با خدمات نوین.pdf 439.70 KB mehr2014 2017-12-30 12:19 12

خدمات نوین بانکی