نام حجم دارنده تغییر دانلود
photo_2015-11-21_16-36-23.jpg 146.57 KB یک وبگرد 2015-11-21 20:32 240
photo_2015-11-21_16-36-25.jpg 92.45 KB یک وبگرد 2015-11-21 20:32 216
photo_2015-11-21_16-36-26.jpg 89.46 KB یک وبگرد 2015-11-21 20:32 209
پاسخ نامه آی تی 25 درصد اول سنجش 1395.pdf 1.94 MB یک وبگرد 2015-11-21 20:33 101
دفترچه سوالات 25 درصد اول آزمون آی تی سنجش 1395.pdf 1.66 MB یک وبگرد 2015-11-21 20:33 118

01-Sanjesh-1395-IT-25%_1

1394/8/22