نام حجم دارنده تغییر دانلود
10 نوآوری در بانکداری از فناوری‌های غیربانکی.pptx 849.00 KB mehr2014 2017-12-7 9:26 14
اسلاید بانکداری الکترونیک.pptx 1.99 MB mehr2014 2017-11-29 9:6 12
اقتصاد دیجیتالی.ppt 87.62 KB mehr2014 2017-4-20 15:21 14
بازاریابی .ppt 467.99 KB mehr2014 2017-11-9 22:2 9
بانکداری الکترونیک.ppt 2.74 MB mehr2014 2017-12-7 9:34 14
بانکداری متمرکز.pptx 413.92 KB mehr2014 2017-5-25 12:19 4
پرداخت الکترونیکی.ppt 1.06 MB mehr2014 2017-5-25 12:23 4
پول دیجیتال.pptx 70.11 KB mehr2014 2017-4-20 15:21 13
کارت هوشمند.pptx 1.57 MB mehr2014 2017-5-25 12:19 5
مبانی فناوری اطلاعات ok .ppt 2.66 MB mehr2014 2017-4-20 15:21 13
مدیریت امنیت اطلاعات.ppt 549.50 KB mehr2014 2017-12-18 10:3 6
نمونه سوالات بانکداری الکترونیک .pdf 300.98 KB mehr2014 2017-12-28 15:34 36
هفت روند صنعت پرداخت.pptx 289.29 KB mehr2014 2017-5-25 12:20 9

جزوه درس بانکداری الکترونیک ۲ واحدی

دانشگاه بانک تجارت