نام حجم دارنده تغییر دانلود
اسلاید بانکداری الکترونیک.pptx 1.99 MB mehr2014 2017-11-29 9:6 30
اقتصاد دیجیتالی.ppt 87.62 KB mehr2014 2017-4-20 15:21 21
بازاریابی .ppt 467.99 KB mehr2014 2017-11-9 22:2 15
بانکداری الکترونیک.ppt 2.74 MB mehr2014 2017-12-7 9:34 28
بانکداری متمرکز.pptx 413.92 KB mehr2014 2017-5-25 12:19 11
پرداخت الکترونیکی.ppt 1.06 MB mehr2014 2017-5-25 12:23 13
پول دیجیتال.pptx 70.11 KB mehr2014 2017-4-20 15:21 21
فین‌تک.pptx 625.38 KB mehr2014 2019-1-4 15:47 1
کارت هوشمند.pptx 1.57 MB mehr2014 2017-5-25 12:19 11
مبانی فناوری اطلاعات ok .ppt 2.66 MB mehr2014 2017-4-20 15:21 19
مدیریت امنیت اطلاعات.ppt 549.50 KB mehr2014 2017-12-18 10:3 13
نمونه_سوالات_بانکداری_الکترونیک۹۷.docx 61.47 KB mehr2014 2019-1-5 11:18 14

جزوه درس بانکداری الکترونیک ۲ واحدی

دانشگاه بانک تجارت