نام حجم دارنده تغییر دانلود
10 نوآوری در بانکداری از فناوری‌های غیربانکی.pptx 849.00 KB mehr2014 2017-12-7 9:26 22
اسلاید بانکداری الکترونیک.pptx 1.99 MB mehr2014 2017-11-29 9:6 21
اقتصاد دیجیتالی.ppt 87.62 KB mehr2014 2017-4-20 15:21 19
بازاریابی .ppt 467.99 KB mehr2014 2017-11-9 22:2 12
بانکداری الکترونیک.ppt 2.74 MB mehr2014 2017-12-7 9:34 21
بانکداری متمرکز.pptx 413.92 KB mehr2014 2017-5-25 12:19 8
پرداخت الکترونیکی.ppt 1.06 MB mehr2014 2017-5-25 12:23 9
پول دیجیتال.pptx 70.11 KB mehr2014 2017-4-20 15:21 18
کارت هوشمند.pptx 1.57 MB mehr2014 2017-5-25 12:19 9
مبانی فناوری اطلاعات ok .ppt 2.66 MB mehr2014 2017-4-20 15:21 17
مدیریت امنیت اطلاعات.ppt 549.50 KB mehr2014 2017-12-18 10:3 10
نمونه سوالات بانکداری الکترونیک۹۷.docx 43.00 KB mehr2014 2018-6-4 17:43 10
هفت روند صنعت پرداخت.pptx 289.29 KB mehr2014 2017-5-25 12:20 16

جزوه درس بانکداری الکترونیک ۲ واحدی

دانشگاه بانک تجارت