نام حجم دارنده تغییر دانلود
khadamat-banki-2.pdf 1.03 MB mehr2014 2017-12-18 10:1 23
system-novin-banki-2-boush.pdf 0.99 MB mehr2014 2017-12-18 10:2 6
اسلاید انواع خدمات بانکی.pptx 2.26 MB mehr2014 2017-4-20 15:3 35
آشنایی با مفاهیم بازار مالی.pptx 101.25 KB mehr2014 2017-11-29 12:10 10
بانکداری خرد و عمده.pptx 89.15 KB mehr2014 2017-5-25 12:10 10
تفاوت محصول با خدمت.pptx 70.52 KB mehr2014 2017-4-20 15:16 19
خدمات بانکی.pptx 91.25 KB mehr2014 2017-5-25 12:1 18
سوالات انواع خدمات بانکی.pdf 382.13 KB mehr2014 2017-12-30 15:24 46
مدل کسب و کار .ppt 330.41 KB mehr2014 2017-4-20 15:16 15

جزوه درس انواع خدمات بانکی

دانشگاه بانک تجارت