نام حجم دارنده تغییر دانلود
khadamat-banki-2.pdf 1.03 MB mehr2014 2017-12-18 10:1 46
system-novin-banki-2-boush.pdf 0.99 MB mehr2014 2017-12-18 10:2 8
اسلاید انواع خدمات بانکی.pptx 2.26 MB mehr2014 2017-4-20 15:3 41
آشنایی با مفاهیم بازار مالی.pptx 101.25 KB mehr2014 2017-11-29 12:10 12
بانکداری خرد و عمده.pptx 89.15 KB mehr2014 2017-5-25 12:10 12
تفاوت محصول با خدمت.pptx 70.52 KB mehr2014 2017-4-20 15:16 21
خدمات بانکی.pptx 91.25 KB mehr2014 2017-5-25 12:1 19
سوالات انواع خدمات بانکی.pdf 382.13 KB mehr2014 2017-12-30 15:24 60
مدل کسب و کار .ppt 330.41 KB mehr2014 2017-4-20 15:16 18

جزوه درس انواع خدمات بانکی

دانشگاه بانک تجارت