نام حجم دارنده تغییر دانلود
Swift.pptx 106.55 KB mehr2014 2017-5-25 12:12 10
system-novin-banki.pdf 343.33 KB mehr2014 2017-12-18 10:4 7
اسلاید نظام مبادلات الکترونیکی.pptx 349.06 KB mehr2014 2017-4-20 15:3 23
اقیانوس آبی.ppt 907.58 KB mehr2014 2017-12-7 9:23 6
امضای الکترونیک.pptx 193.59 KB mehr2014 2017-5-25 12:17 7
آموزش الکترونیکی.ppt 192.83 KB mehr2014 2017-5-25 12:13 8
اهداف استراتژیک ok .ppt 133.52 KB mehr2014 2017-5-25 12:13 11
پرداخت الکترونیکی.ppt 1.06 MB mehr2014 2017-12-18 10:7 3
تجارت الکترونیکی.ppt 1.31 MB mehr2014 2017-4-20 15:19 18
دولت الکترونیک.ppt 127.87 KB mehr2014 2017-12-3 12:40 1
معرفی برخی سامانه های بانکی.pptx 952.15 KB mehr2014 2017-4-20 15:19 11
نمونه سوال درس نظام مبادلات الکترونیک.pdf 458.63 KB mehr2014 2017-12-28 14:25 23

جزوه درس نظام مبادلات الکترونیکی

دانشگاه بانک تجارت