نام حجم دارنده تغییر دانلود
Swift.pptx 106.55 KB mehr2014 2017-5-25 12:12 23
system-novin-banki.pdf 343.33 KB mehr2014 2017-12-18 10:4 17
اسلاید نظام مبادلات الکترونیکی.pptx 349.06 KB mehr2014 2017-4-20 15:3 39
اقیانوس آبی.ppt 907.58 KB mehr2014 2017-12-7 9:23 15
امضای الکترونیک.pptx 193.59 KB mehr2014 2017-5-25 12:17 17
آموزش الکترونیکی.ppt 192.83 KB mehr2014 2017-5-25 12:13 15
اهداف استراتژیک ok .ppt 133.52 KB mehr2014 2017-5-25 12:13 17
پرداخت الکترونیکی.ppt 1.06 MB mehr2014 2017-12-18 10:7 9
تجارت الکترونیکی.ppt 1.31 MB mehr2014 2017-4-20 15:19 28
دولت الکترونیک.ppt 127.87 KB mehr2014 2017-12-3 12:40 8
سوالات درس نظام مبادلات الکترونیکی خرداد ۹۷.docx 48.12 KB mehr2014 2018-6-4 17:4 52
معرفی برخی سامانه های بانکی.pptx 952.15 KB mehr2014 2017-4-20 15:19 19

جزوه درس نظام مبادلات الکترونیکی

دانشگاه بانک تجارت