نام حجم دارنده تغییر دانلود
10 نوآوری در بانکداری از فناوری‌های غیربانکی.pptx 849.00 KB mehr2014 2018-4-23 8:34 2
اسلاید بانکداری الکترونیک.pptx 4.99 MB mehr2014 2018-4-23 8:38 4
بارکد ۲ بعدی.ppt 5.32 MB mehr2014 2018-6-4 17:26 0
بانکداری الکترونیک.ppt 2.74 MB mehr2014 2018-4-23 8:35 4
بانکداری دیجیتال.pptx 168.57 KB mehr2014 2018-6-4 19:22 1
پول دیجیتال.pptx 75.11 KB mehr2014 2018-4-23 8:35 1
ریسک در حوزه بانکی.ppt 4.11 MB mehr2014 2018-4-23 8:39 1
کارت هوشمند.pptx 1.57 MB mehr2014 2018-4-23 8:38 1
مدیریت امنیت اطلاعات.ppt 549.50 KB mehr2014 2018-4-23 8:38 1
معرفی برخی سامانه های بانکی.pptx 960.67 KB mehr2014 2018-4-23 8:39 1
نمونه سوالات بانکداری 3 واحدی.docx 431.19 KB mehr2014 2018-6-9 10:9 4
نهایی دیتا سنتر.pptx 2.24 MB mehr2014 2018-4-23 8:40 4
هفت روند صنعت پرداخت.pptx 289.29 KB mehr2014 2018-4-23 8:39 3

جزوه درس بانکداری الکترونیک 3 واحدی