نام حجم دارنده تغییر دانلود
10 نوآوری در بانکداری از فناوری‌های غیربانکی.pptx 849.00 KB mehr2014 2018-4-23 8:34 1
اسلاید بانکداری الکترونیک.pptx 4.99 MB mehr2014 2018-4-23 8:38 2
بانکداری الکترونیک.ppt 2.74 MB mehr2014 2018-4-23 8:35 1
پول دیجیتال.pptx 75.11 KB mehr2014 2018-4-23 8:35 1
ریسک در حوزه بانکی.ppt 4.11 MB mehr2014 2018-4-23 8:39 1
کارت هوشمند.pptx 1.57 MB mehr2014 2018-4-23 8:38 1
مجازی سازی.pptx 149.32 KB mehr2014 2018-4-23 8:39 0
مدیریت امنیت اطلاعات.ppt 549.50 KB mehr2014 2018-4-23 8:38 1
معرفی برخی سامانه های بانکی.pptx 960.67 KB mehr2014 2018-4-23 8:39 1
نهایی دیتا سنتر.pptx 2.24 MB mehr2014 2018-4-23 8:40 1
هفت روند صنعت پرداخت.pptx 289.29 KB mehr2014 2018-4-23 8:39 1

جزوه درس بانکداری الکترونیک 3 واحدی