Ch05_Newton.m

Ch05_Newton.m

  • 15
  • 280 بایت
فصل 5، نمونه از روش نیوتن بهینه سازی . دکتر توللی، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز www.tavallali-msadegh.ir

برای نمایش این فایل کافی است از لینک زیر استفاده و آن را در مکان مناسب کپی نمایید.