Nelder_Mead.m

Nelder_Mead.m

  • 39
  • 290 بایت
مثال فصل 6 استفاده از Grid Search و Nelder Mead.دکتر توللی، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز www.tavallali-msadegh.ir

برای نمایش این فایل کافی است از لینک زیر استفاده و آن را در مکان مناسب کپی نمایید.