plot_3D.m

plot_3D.m

  • 52
  • 120 بایت
مثال فصل 4 بهینه سازی . رسم سه بعدی. دکتر توللی، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز www.tavallali-msadegh.ir

برای نمایش این فایل کافی است از لینک زیر استفاده و آن را در مکان مناسب کپی نمایید.